Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departaments sadarbībā ar LATTŪRINFO
aicina Latvijas reģionu tūrisma uzņēmējus līdz 25.martam piedalīties aptaujā par nozares situāciju un aktualitātēm.

Aptaujas mērķis ir fiksēt izmaiņas tūrismā Latvijas reģionos gadu pēc COVID-19 pirmo ierobežojumu ieviešanas, kā arī apzināt viedokļus par pakalpojumu attīstības un informācijas apmaiņas pasākumiem, sadarbības formām un saturu. Ņemot vērā sniegtās atbildes, LIAA plānos apmācības un citas labās pieredzes gūšanas pasākumus uzņēmējiem, lai kopīgi uzlabotu gan piedāvāto pakalpojumu klāstu, gan piedāvājumu kvalitāti.

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Mums – LATTŪRINFO un LIAA katrs viedoklis, katra atbilde ir svarīga!

Saite uz anketu - https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-uznemeju-aptauja