LATTŪRINFO š.g. maijā izstrādāja ieteikumus tūrisma informācijas centriem, punktiem, birojiem, kā arī apmeklētāju centriem, kuros iegriežas tūristi, lai palīdzētu informācijas sniedzējiem novērst vīrusa izplatību savā darba vienā.
Vadlīnijas tapušas, ņemot par paraugu rekomendācijas, kas izstrādātas Latvijas muzejiem un bibliotēkām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra vispārējos ieteikumus. Ar vadlīnijām var iepazīties šeit.
Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra kopā ar tūrisma nozares pārstāvjiem, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru izstrādājusi ieteikumus tūrisma pakalpojumu sniedzējiem - pamatnosacījumus un veicamos drošības pasākumus Covid-19 izplatīšanās risku mazināšanai tūrisma uzņēmumos un piedāvājumos.
Tie meklējami:
*latviešu valodā - http://www.liaa.gov.lv/lv/covid-19/aktuali/turisma-nozarei un
*angļu valodā - https://www.latvia.travel/%E2%80%A6/recommendations-tourism-service