Biedrība aktīvi piedalās vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidē Latvijā, pārstāv tūrisma industrijas un tūrisma informācijas organizāciju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, veicina informācijas apmaiņu tūrisma industrijas jomā un savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp informācijas centriem un birojiem Latvijā. Dažādu projektu ietvaros LATTŪRINFO piedalās Latvijas tūrisma normatīvo aktu izstrādāšanā, veicina plašu un kvalitatīvu tūrisma informācijas tīkla izveidi Latvijā, uztur sakarus ar Baltijas valstu informācijas centriem pasaulē, veido un uztur sakarus ar ārvalstu tūrisma informācijas centriem un to apvienībām. Viens no aktīvākajiem un praktiskākajiem uzdevumiem -tūrisma informācijas centru un biroju darbinieku kvalifikācijas celšanas un profesionālo apmācību veicināšana.
pdfLielākie realizētie projekti
pdfSociālā tūrisma projekts
Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF