Tūrisma informācijas centru ikdienas darbā mums nākas saskarties ar dažādiem klientiem – gan pozitīvi noskaņotiem, kas, ienākuši TICā, ir atvērti jebkādai informācijai, kā arī zina, ko vēlas uzzināt un prot pajautāt, gan arī pretēji noskaņotiem – tādiem, kas nezina, kādu informāciju vēlas iegūt un kā to pajautāt, kas ir neapmierināti, tikko ienākuši pa TIC durvīm u.tml.
Lai uzlabotu ikdienas komunikācijas prasmes ar šādiem cilvēkiem, LATTŪRINFO sadarbībā ar mācību centru “Letija” 15.06.2017 piedāvā Latvijas TICu darbiniekiem apmeklēt mācību semināru “Komunikācijas prasmes ar specifiskām klientu grupām”.

Vairāk informācijas un pieteikšanās anketa šeit.