No š.g. 20. līdz 22.oktobrim biedrības „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO” projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes stiprināšana” ietvaros Tukuma TIC ceļojumu organizatore Aija Neilande devās uz Briseli, lai piedalītos EDEN (European Destinatons of Excellence Network ) 2014.gada forumā.

Bez EDEN sadarbības tīkla aktuālajiem jautājumiem - paveiktais 2014.gadā un ieplānotās aktivitātes turpmāk - pasākuma programmā bija iekļautas arī diskusijas par sadarbības iespēju prognozēm un ilgtspējīgu darbību nodrošināšanai galamērķu pieejamībai.

Vairāki runātāji iepazīstināja ar aktualitātēm tūrisma galamērķu un to pieejamības veicināšanā, izmantojot virtuālo vidi - internetu. Denis Genevois iepazīstināja ar to, kas ir e-mārketings, kā segmentēt katru no mērķa grupām un kā noteikt, kas ir konkrētā galamērķa tūrists un kā to uzrunāt. Jos Nusse iepazīstināja ar iespējām, ko piedāvā viņa izveidotā mājas lapa www.globalGreeterNetwork.info, caur kuru iespējams popularizēt arī mazākus galamērķus, kas palīdz kļūt tiem interesantākiem un pieejamākiem tūristiem.

Sally Bromm izklāstīja savas idejas un iespējas veidojot mājas lapu www.Tripbod.com, kura moto ir „Feel like a local anywhere in the world” (Jūties kā vietējais jebkur uz pasaules) un kas ir veidots kā pašu ceļotāju sniegta informācija par apceļotajām vietām (kaut kas līdzīgs Latvijā – www.anothertravelguide.com), kā arī par www.tripadvisor.com darbību.

Maximilien Lejeune lekcija sniedza skaidrojumu par sociālajiem tīkliem, to pielietojumu un informācijas veidu, kādā tā jāpasniedz: kā veidot informāciju vairāk pieejamu un kā izkristalizēt katrai mērķauditorijai sniedzamo informāciju un to nodošanas kanālus caur sociālajiem tīkliem. Savukārt Matthie De France iepazīstināja ar projektu www.GreenHopping.eu un ilgtspējīga tūrisma priekšnoteikumiem.

Lai padalītos ar EDEN foruma laikā iegūto informāciju, LATTŪRINFO plāno drīzumā veidot tūrisma informācijas sniedzēju tikšanos. Domājams, tā arī varētu palīdzēt ikvienam TIC tiešajā darbā, kurš strādā ar tūristiem e-vidē, pirms tie nonākuši līdz Latvijai.

LATTŪRINFO pārstāvja dalība pasākumā bija viena no LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas īstenotā projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes stiprināšana” aktivitātēm, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Sociālās integrācijas fonds.


Sagatavoja:

Ingrīda Smuškova, LATTŪRINFO valdes priekšsēdētāja
logo esf sif es l tva


 Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO.

Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF