logo esf sif es l tvaKas ir sociālais tūrisms tā klasiskā izpratnē un kādas ir jēdziena jaunākās tendences Latvijā un Eiropā? Šis ir tikai viens no jautājumiem, kas šīs sezonas laikā tiek pētīts pēc Latvijas tūrisma informācijas centru asociācija LATTŪRINFO pasūtījuma projektā „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā".

Sociālā tūrisma jēdzienu biedrība aktivizēja jau 2011. gadā organizējot semināru tūrisma informācijas sniedzējiem „Sociālais tūrisms. Aktualitātes pasaulē un pieejamība Latvijā". Sociālā tūrisma loma un nozīme iztirzāta arī Eiropas tūrisma informācijas sniedzēju (EUTO) pieredzes apmaiņas braucienā, kas Latvijas dalībniekiem bija iespējams pateicoties Leonardo da Vinči programmas atbalstam. Tikšanās laikā Markē reģionā Itālijā diskutēts par sociālā tūrisma jēdziena maiņu Eiropā un pasaulē. Sociālais tūrisms līdz šim saprasts kā iespējas sniegšana tiem, kas ceļošanu nevar atļauties dažādu iemeslu– vecuma, veselības vai materiālā stāvokļa dēļ, taču straujā procesu maiņa visā pasaulē liek pārdomāt arī sociālā tūrisma definīciju. Sociālā tūrisma viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, ka tūrisms nav luksus prece - tam jābūt pieejamam visai sabiedrībai.
Tēmas attīstība, pētījuma veikšana un tam sekojošas rokasgrāmatas izstrāde iespējama pateicoties projektam „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā", ko realizē Latvijas tūrisma informācijas centru asociācija LATTŪRINFO sadarbība ar Vidzemes tūrisma asociāciju. Iegūtie rezultāti sabiedrības un tūrisma profesionāļu izvērtēšanai tiks nodoti pēc konferences, kas ir viena no noslēdzošajām projekta aktivitātēm un tiek plānota šī gada oktobrī.

Informācijai:
Projekta mērķis – attīstīt un ieviest sociālā tūrisma ideju Latvijā, paaugstinot LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas administratīvo kapacitāti, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību un pārstāvniecību tūrisma politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un ieviešanas procesā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, pilnveidot publiskā pakalpojuma sniegšanas kapacitāti un kvalitāti, ieviešot 21.gadsimta sociālā tūrisma filozofiju „tūrisms visiem".
Kopējais projekta budžets ir 35485,16 EUR, no kuriem 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO".
Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF